• אחיקם נשר, יועץ בכיר לבדיקות ומנהל בדיקות מסירה בבנק ישראל