תמיד שמנו דגש על בדיקות עומסים ושכחנו שתוך כדי הבדיקות בכדי שניתן יהיה להבין מה קרה במהלך ההרצה, אנחנו צריכים למדוד, לנתח, להתקין כלים, להכיר אותם, להבין מי מתאים למה? והכי חשוב מה עושים עם התוצאות, ואיך מחברים אותם לתוצאות של בדיקות הביצועים? בסדנה זו נציג את “הבעיה” או הדרך, ואיך משלימים אותה בעזרת monitor tools, כמה בעייתי זה להתקין? איך מנתחים את התוצאות הנכונות, השפעות חיצוניות על המדידות, והיתרון העצום בלהשתמש בכלים סטנדרטיים בתחום.

  •  Technology Development and Testing
  • Load Testing – Management
  •  How to select the right tool
  • Monitor tools – AppDynamics and others
  • Performance tests types
  • Performance from Dev Perspective

Info

  • Seminar ID: 44072
  • Location: Daniel Hotel
  • Date: Thursday 6th of July 2017

Main Speaker

<a href='http://devgeekweek.jbh.co.il/speaker/lior-katz/'>Lior Katz</a>

Lior have more than 20 years of experience at the testing area Last year activities Senior consultant at Japanese giant insurance …