Search

Search

The bright side עקרונות לחשיבה חיובית

Main Speaker:

Tracks:

Course ID:

44102

Time:

Daily seminar
9:00-16:30


חשיבה חיובית מבוססת על היכולת לראות, להקשיב, להרגיש ולהפעיל את כל החושים מבלי לשפוט, לפסול, לבקר ולהאשים מראש. זוהי גישה אשר בבסיסה ראיית עולם של “בעד” זאת על מנת לזהות מה ניתן ומה אפשר על מנת להשיג מטרות ולכוון לצמיחה והתפתחות אישית ומקצועית.

בסדנה זו נלמד כיצד לנפץ פרדיגמות מגבילות ולקבל על עצמנו את הגישה החיובית, על מנת לקחת אחריות על ההרגשה שלנו, תוך פיתוח מיומנות התנהגותית מתאימה.

נושאים:

  • מהי חשיבה חיובית ? האם ניתן להגדירה ?
  • הקושי בלנהל את חיינו בחשיבה חיובית, האם כל אחד יכול ?
  • כיצד נוכל ליישם בפועל טיפים אשר יעצימו את נקודת המבט החיובית שלנו
  • נכיר את הפרדיגמות אשר מנהלות את חיינו
  • מודל “אפרת”
  • תקשורת מקדמת ומשפיעה

For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly