Search

Search

CTO And VP R&D Update – New Trends that Every CTO And VP R&D MUST Know

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Course ID:

44115

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

עולם הפיתוח עובר מהפכות גדולות בשנים האחרונות עם כניסה על טכנולוגיות ומתודולוגיות חדשות ותפיסות פיתוח חדשות שמיועדות לאפשר לגופי הפיתוח לפתח מוצרים ומערכות מהר יותר , מתאים יותר לצרכים של השוק תוך יצירת ערך תחרותי והגדלת רמת השימוש והסיכוי של המוצרים והמערכות להצליח. סמנכ"ל הפיתוח וה- CTO נדרשים להיחשף לשלל הטכנולוגיות ותפיסות הפיתוח , לבחור את הטכנולוגיה הנכונה ותפיסת הפיתוח ליישום בתהליכי הפיתוח של המוצרים והמערכות השונים. ההצלחה שלנו בהובלת גוף הפיתוח תלויה בהכרות והחשיפה שלנו לשלל הטכנולוגיות והמתודולוגיות תוך הבנה המשמעויות , היתרונות , החסרונות וצורת היישום המתאימה בתוך תהליכי הפיתוח.

בצד הטכנולוגי אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתמודדים, ממנפים  ומשלבים את טכנולוגיות השונות של הקוד הפתוח , יישומי הענן ,  שילוב האנליטיקה , ה- BIGDATA , AI/ML , שילוב IOT בלוקצ'יין והתמודדות עם האיומים של הסייבר

בצד המתודולוגי אנחנו צריכים לעבור לתפיסות AGILE חדשניות , הגדלת ה- REUSE של רכיבי התוכנה ( קוד פתוח ופנימי)  וניהול שיתוף הידע והפעולה בין המפתחים , בנית אוטומציה של כל תהליכי הפיתוח מרמת הגדרת המוצר ועד לאוטומציה של העברת הקוד לייצור ולהפצה  בתהליכי DEVOPS מתקדמים

הסמינר  CTO And  VP R&D Update – New Trends that Every CTO And  VP R&D MUST Know עוסק בכל הנושאים החדשנים ברמת הטכנולוגיה והפיתוח החלק מסקירה של הטכנולוגיות החדשות והמשמעות של השימוש בהם בבבניית המוצרים והמערכות  ועד לסקירה של המתודולוגיות ותפיסות הפיתוח החדשניות ביותר וצורת המימוש שלהם בצורה הנכונה ביותר

  • מבוא למגמות בכלים ושיטות פיתוח לשנת 2020
  • פיתוח בענן – מה המשמעות ואיך למקסם
  •  Machine/deep Learning , Analytic  , Big Data – איך הופכים את המוצר שלך לחכם יותר
  • אוטומציה ורובוטים ביישומים (צ'ט בוטים, AI , RPA )
  • סייבר – מגמות וכיוונים
  • Blockchain —  עקרונות, תכונות, ושימושים
  • IOT — החיבור בין עולם התוכנה לעולם הפיזי – סקירה
  • פיתוח מבוסס AGILE, ALM
  • שיתוף ידע , שימוש חוזר בקוד והגדלת שיתוף הפעולה בפיתוח התוכנה
  • מעבר ל- DevOps  - משלב המיפוי ועד יישום מלא


For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly