Search

Search

ניהול זמן הדור הבא – כלים חדשים למקסום הפוטנציאל האישי והמקצועי

Main Speaker:

Tracks:

Course ID:

44193

Time:

Daily seminar
9:00-16:30


מי מאיתנו לא אומר מדי פעם את אחד מהמשפטים הבאים “אם רק היתה לי עוד שעה ביום….”, “אף פעם אין לי מספיק זמן ל….” וכמובן “מחר, מחר”

זמן הוא בין המשאבים הארגוניים היחידים שאינם ניתנים לשימור, אגירה, הכפלה או חסכון. אנו נמצאים בעידן של שינויים מהירים, יעדים גבוהים ומרדף מתמשך אחר האתגר הבא…

סדנה לניהול זמן עוסקת בראש ובראשונה בתפיסת האחריות האישית, בניהול עצמי על ציר הזמן ובהרגלים אישיים בהתנהלות מול משימות.

בסדנה יינתנו כלים להגברת האפקטיביות, לשינוי הרגלי עבודה גוזלי זמן ורתימת טכנולוגיות מוכרות לטובת ניצול גבוה יותר ברמה האישית, המחלקתיתת והארגונית.

כל זאת תוך התמקדות ובחינה של מקרים מהמציאות ושימוש בכלים מעשיים ומובנים להתמודדות ביום-יום.

תכנים:

  • מי גנב את הזמן שלי?
  • האם ניתן לנהל את הזמן?
  • הגדרת מטרות וחלוקתן למשימות מתוזמנות
  • ארבעת רביעי ניהול הזמן של קובי
  • האתגרים החדשים בעולם מלא פיתויים
  • איך משנים הרגלים ?
  • האם אנחנו מנהלים או מנוהלים ע”י הטכנולוגיה בכלל ובmobile בפרט?

Inbox/ Calendar / Outlook / Facebook / Linkedin / Whatsapp

למידה חוויתית ואינטראקטיבית ליצירת רעיונות, פתרונות וטיפים להתנהלות אישית אפקטיבית ויעילה יותר

For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly