Search

Search

מתודולוגיות ותפיסות בניהול בדיקות ותיכנונן

Main Speaker:

Guest Speaker:

Tracks:

Course ID:

44141

Time:

Daily seminar
9:00-16:30

מיהו מנהל בדיקות?  מהו תפקידו של מנהל הבדיקות? באיזה שלב עלינו להתחיל את הבדיקות ? איך ניתן להעריך נכון תהליכי בדיקות, וכיצד ניתן לבחור פעולות נכונות לשם קידום הבדיקות בארגון?

איך מקדמים את הבדיקות בתוך הצוות ומחוצה לו? נדון בשיטות ניהוליות שונות, מודלים ותקנים לשיפור התהליך. חשיפה לעולם ה – CROWD TESTING, הדרכים ליישומה והתייעלות הארגון בשימוש בה.

הקדמה לניהול הבדיקות

 • מהם בדיקות
 • מודלי פיתוח
 • מחזור חיי הבדיקות (STLC)

ניהול בדיקות במודל פיתוח מסורתי

 • מהו פיתוח מסורתי?
 • מהם מסמכי בדיקות
 • מעקב ובקרה אחרי פעילויות בדיקות
 • תכנון והערכת זמנים ומשאבים
  • תפיסת ניהול הזמן ע״פ שיטת Visual Pathways
  • יסודות ניהול הזמן והתכנון
  • הזמן כמשאב נסתר
  • האתגרים בערכות זמנים
  • תכנון תהליכים נכון
  • תכנון עומסים
  • התמודדות עם הפרעות והסחות
  • כלים לניהול זמנים: לוח תכנון ותאריכי יעד
 • בדיקות ניהול סיכונים

ניהול בדיקות במודל פיתוח זריז

 • מהו פיתוח זריז?
 • מהם ההבדלים העיקריים בין פעילויות במודל פיתוח זריז לבין פעילויות במודל פיתוח מסורתי?
 • מהו המונח Test Quadrants? , איך זה מסייע לנו בניהול בדיקות?

 שימוש במתודולוגיות Crowd Testing לאבטחת איכות המוצר והחוויה הדיגיטלית ללקוח.

מודלים ותקנים לשיפור תהליכים

 • מהו מודל שיפור תהליך?
 • סקירת מודלים מקובלים לשיפור תהליכים בארגון הבדיקותFor further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly