Search

Search

מתודולוגיות ותפיסות בניהול בדיקות ותיכנונן

Main Speaker:

Tracks:

Course ID:

44141


מה בעצם עושים מנהלי בדיקות?  איפה כדאי להתחיל? איך יודעים להעריך נכון תהליכי בדיקות, וכיצד יודעים לבחור פעולות נכונות לשם קידום הבדיקות בארגון? איך מקדמים את הבדיקות בתוך הצוות ומחוצה לו? נדון בשיטות ניהוליות שונות, ובמחקרים מעניינים שפורסמו בשנים האחרונות בנושא.

 

ניהול בדיקות במודל פיתוח מסורתי

 • מהו פיתוח מסורתי?
 • מסמכי בדיקות
 • תכנון והערכת זמנים ומשאבים
 • מעקב ובקרה אחרי פעילויות בדיקות
 

ניהול בדיקות במודל פיתוח זריז

 • מהו פיתוח זריז?
 • מהם ההבדלים העיקריים בין פעילויות במודל פיתוח זריז לבין פעילויות במודל פיתוח מסורתי?
 • Test Quadrants- מה זה, ואיך זה מסייע לנו בניהול בדיקות?
 

טכנולוגיות מתקדמות ככלי עזר בניהול בדיקות

 • בחלק זה של הסמינר נסקור ספרות מקצועית ומחקרית על יישום טכנולוגיות מתקדמות לשם תמיכה בניהול בדיקות.
 • מודלים לשיפור תהליכים
 • מהו מודל שיפור תהליך?
 • סקירת מודלים מקובלים לשיפור תהליכים בארגון הבדיקות

For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly