Search

Search

הלכה למעשה – מתאוריה לפרקטיקה Deep Learning

עולם הבינה המלאכותית והלמידה העמוקה (DEEP LEARNING) תופס בשנים האחרונות תאוצה אדירה, וכבר ברור שזהו המקצוע החם של המאה ה-21.  אבל מה זה למידה עמוקה?  מה עושים עם זה, ואיך מתחילים?  בסמינר זה, נחשוף אתכם – בעזרתם של מדריכים מוסמכים של חברת Nvidia – למושגי יסוד בלמידה עמוקה, ליישומים אפשריים ולכלים הנדרשים.

רקע נדרש: הכרות בסיסית עם שפת Python הכרות עם תחום ה-MACHINE LEARNING מומלצת, אך אינה נדרשת

מבוא לרשתות נוירונים ולמידה עמוקה (לירון)

 • מה הן רשתות נוירונים? מה היא למידה עמוקה?
 • סוגי למידה – מבוקרת ולא-מבוקרת
 • אלגוריתם Backpropagation
 • תהליך הפיתוח – אימון (Training) ובדיקה (Test)
 • המעבד הגרפי (GPU) – כוח המחשוב הנדרש ללמידה עמוקה
 • הדגמה – זיהוי ספרות בכתב יד

עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת (גל)

 • מבוא ל-Convolutional Neural Networks
 • Feature Extraction
 • זיהוי עצמים ולוקאליזציה
 • סגמנטציה סמנטית
 • Transfer Learning– שימוש במודלים קיימים לבעיות חדשות
 • ישומים והדגמות

עיבוד שפה (יובל)

 • מבוא ל-Recurrent Neural Networks
 • ייצוג שפתי ומודלים מבוזרים
 • אלגוריתם Word2Vec
 • יישומים והדגמות – זיהוי סנטימנט וקטגוריזציה

מגמות, כיוונים עתידיים וסיכום (יובל)

 • מודלים גנרטיבים
 • בינה מלאכותית בכל מקום – ב-Data Center, בענן וב-Edge
 • העתיד כבר כאן – רכבים אוטונומיים
 • שאלות ותשובות
 


For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly