Search

Search

אתגרים והצלחות בניהול הטלנט הארגוני  בסביבה הטכנולוגית והפיתוח

Main Speaker:

Tracks:

Course ID:

44159


כיצד יכולים מנהלי צוותים לטפח את אנשי הצוות ולמקסם את התוצאות ?

העקרונות להצלחה טמונים ביכולתו של המנהל להבין את עקרונות ההנעה ובמקביל, הטמיע שגרות של חניכה ומשוב מותאמות לעובד.

מרבית המנהלים יעידו על עצמם כי הם עושים זאת באופן יום יומי ושוטף – אך השאלה החשובה היא ה – “איך?”.

כיצד עובר המסר ביני לבין העובד? והאם המנהל רק מעביר את המסר או גם מוודא ומעצים תוך כדי ?

משוב אפקטיבי יוביל לצמיחה, בעוד משוב אשר מתבצע באופן שאינו מעצים יכול להוביל להתדרדרות העובד באופן בו גם עוצמותיו הברורות ביותר ינוטרלו.

סדנה זו נבנתה על מנת לחזק את יכולתו של המנהל למקסם את הפוטנציאל הגלום בכל אחד מעובדיו בדרך המתאימה לו ובכך להוביל לשיפור מתמיד בביצועי הצוות והארגון כולו.

נושאים:

  • האתגרים הייחודיים בניהול צוות במבנים ארגוניים מורכבים בעולם הטכנולוגי.
  • הקשר בין מוטיבציה לחיבור ערכי ומשמעותי לצוות ולארגון
  • ארגז הכלים הניהולי- חיזוק יכולות תקשורת ברמת הצוות וברמת העובד
  • שגרות ניהוליות למשוב וחניכה למיקסום פוטנציאל אישי
  • ביסוס עקרונות מנחים וכללי עשה ואל תעשה בעת מתן משוב
  • תרגול מגוון הכלים באמצעות סימולציות לשם הטמעה

For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly