Search

Search

ניהול הטאלנטים בסביבה הטכנולוגית והפיתוח

Main Speaker:

Tracks:

Course ID:

44159

Time:

Daily seminar
9:00-16:30


רוב החברות השואפות להתקיים לטווח ארוך רוצות להבין את האיכות או הערך שהן מציעות ללקוחות שלהם.

אחד האתגרים הוא להבין את כל ההיבטים של המפגש בין העובד ללקוח ואחריות המנהל להם תוך ההשפעה של כך על שורת הרווח.

אז איך עושים זאת? איך מבינים את הקשר שבין העובד ללקוח? איך מגדילים פרודוקטיביות ורווחיות בקרב העובדים? איך משמרים ומפתחים טאלנטים? איך מחזירים השקעה על טאלנט?

בסמינר זה נעסוק בבחינת מספר מקרים של הצלחות ואתגרים בניהול המשאב האנושי בסביבה הטכנולוגית והפיתוח, נתייחס לחשיבות המחויבות הרגשית בקרב העובדים ולאחריות שלכם כמנהלים על כך ואף נרכוש כלים לניהול נכון של הטאלנטים כיום, במאה הנוכחית.

מטרת הסמינר

  • הקניית כלים ומיומנויות לניהול נכון ואפקטיבי של הטאלנטים בפירמה

מתודולוגיה

הסמינר משלב Case Study מחברות אמתיות בתחום, לימוד חומר תיאורטי ובמידה ויתאפשר תרגול מעשי בדרכים שונות ותכנית פיתוח אישית לדרך לכל משתתף

בין נושאי הלימוד

  • חשיבות המחויבות הרגשית אישית של הטלנטים בפירמה לשורה התחתונה
  • אחריות המנהל בניהול הטאלנט לכל אורך חייו
  • העקרונות לניהול נכון במאה הנוכחית
  • זיהוי ושימור הטאלנטים לאורך זמן

For further information, fill in your details and we will contact you shortly


Contact us

For further information, fill in your details and we will contact you shortly